Thông Báo: Giáo xứ Đức Mẹ HCG - Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân

Thứ Tư, 04-09-2019 | 09:51:15

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

*****

LỚP GÍAO LÝ HÔN NHÂN AGAPE KHÓA 66

Thời gian học : từ 18h30 – 20g30, học các buổi 2-4-6

Địa điểm: lầu 4 dãy A

Sẽ Khai Giảng tối thứ Hai 09/09/2019

Dự kiến sẽ kết thúc vào tối thứ sáu 20/10/2019

________________________***__________________________

LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT

Thời gian học : từ 18h45 – 20g45

Địa điểm: lầu 4 dãy A

Sẽ Khai Giảng tối thứ bảy 14/09/2019

Dự kiến sẽ kết thúc vào tối Chúa Nhật 12/11/2019

Ban Giảng Huấn: Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sưvà các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên: Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

Ghi danh:Tại văn phòng Giáo xứhoặc tại các lớp học

  VPGX. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới