Thông Báo Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Bảy, 12-08-2017 | 22:06:53

THÔNG BÁO: CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A – 13/8/2017

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trân trọng thông báo:

1/ Chúa Nhật 13/8/2017: 12 giờ 00 tại Nhà Thờ Giáo Xứ có giờ kinh trước ảnh Đức Mẹ Fatima. Tiếp theo là Thánh lễ.

Điều kiện để được lãnh nhận ơn đại xá: xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

2/ Thứ Ba 15/8/2017, Đức Mẹ Lên Trời, Lễ trọng. Chương trình Thánh lễ tại Nhà Thờ Giáo Xứ như sau:

Buổi sáng: Thánh lễ  5 giờ và 6 giờ

Buổi chiều:

  • Thánh lễ 18 giờ 00
  • Thánh lễ 19 giờ 30

Hôm nay cũng là bổn mạng của Cộng đoàn Xóm Giáo 6.

3/ Chương Trình Mừng Kính Thánh Nữ Mônica, Bổn Mạng Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ:

  • Thứ Hai 21/8/2017: 18 giờ Giới Hiền Mẫu tĩnh tâm tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất – Lầu 1 Khu A. 
  • Thứ Ba 22/8/2017: 18 giờ 00 Thánh lễ tuyên hứa tại Nhà Thờ.

Kính mời Cộng đoàn quan tâm tham dự. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria chúc phúc và ban muôn ơn cho Cộng đoàn, cách riêng cho Cha Đặc trách, Cha Phụ tá cùng Xóm Giáo 6 và những ai chọn tước hiệu Đức Mẹ Lên Trời làm bổn mạng.

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Mẹ hằng Cứu Giúp

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới