Thông báo của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn

Thứ Bảy, 29-07-2017 | 21:48:03

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A – 30/07/2017

Văn Phòng Giáo Xứ  trân trọng thông báo:

1/ Chương Trình Mừng Lễ Thánh Anphongsô

a/ Thứ Hai 31/7/2017:

  • 17 giờ 30: Cầu nguyện với Thánh Anphongsô
  • 18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế
  • Chủ tế Thánh lễ: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông.

b/ Thứ Ba 01/8/2017:

  • 17 giờ 30: Cầu nguyện với Thánh Anphongsô.
  • 18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế
  • Chủ tế Thánh lễ: Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích.

*Thứ Hai 31/7 và Thứ Ba 01/8, các Xóm Giáo không cử hành Thánh lễ.

2/ Thứ Tư 02.8.2017: 15 giờ: Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

3/ Thứ Năm 03.8.2017: 18 giờ: Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu.

4/ Thứ Sáu 04.8.2017: 15 giờ: Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót.

Xin Quí Cộng đoàn hiệp thông tham dự, tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phúc và ban muôn ơn cần thiết cho Dòng Chúa Cứu Thế và Quí Tu Sĩ.

VPGX

                                                                                                                            

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới