Thông báo Chúa Nhật_Mình và Máu Thánh Chúa Kitô của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Chúa Nhật, 18-06-2017 | 00:10:52

Văn phòng Giáo xứ trân trọng thông báo

1/ Thứ Sáu tới đây 23/6/ 2017 Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hóa Linh mục. Đáp lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Tòa Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài-gòn về việc đóng góp cho quỹ tương trợ Linh mục.

Trong tâm tình ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chăm lo Quí Cha đang làm việc mục vụ mà đau yếu, đặc biệt là Quí Cha đang nghỉ hưu tại Tổng Giáo Phận cũng như Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Giáo Xứ có đặt thùng quyên đóng góp quỹ tương trợ trọn ngày Thứ Bảy 17/6 và Chúa Nhật 18/6/2017.

Xin ông bà anh chị em quảng đại nâng đỡ Quí Linh mục già cả đau yếu.

2/ Thứ Ba 20/6/ 2017, 18 giờ00, trước Thánh lcó 30 phút hc hi Tông Hun “Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình” của  Đức Thánh Cha Phanxicôdo Quí Linh mục Trung Tâm Mục Vụ hướng dẫn.

3/ Thứ Sáu 23/6/2017, 18 giờ 00 Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Lễ Trọng, bổn mạng Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ.

4/ Nhân Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (27/6/2017)

–        Bổn mạng Cộng đoàn Giáo xứ

–        Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–        Hội Curia Đức Mẹ

–        Ca đoàn ngày thường

–        Nhà sách Đức Mẹ

Hiệp cùng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Chương Trình Tam Nhật Mừng Lễ như sau:

a/ Thứ Bảy ngày 24/6/2017 Khai mạc Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–        16 giờ 00: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

–        16 giờ 30: Thánh lễ đồng tế. Chủ sự: Cha Bề Trên Nhà Sài-gòn Tô-ma Trần Quốc Hùng.

b/ Thứ Hai ngày 26/6/2017

–        9 giờ 00: Gặp gỡ giữa các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong miền.

–        11 giờ 00: Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–        11 giờ 30: Thánh lễ đồng tế. Chủ sự: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông.

–        17 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

–        18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế

c/ Thứ Ba ngày 27/6/2017 Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–        17 giờ 00: Dâng hoa kính Đức Mẹ

–        17 giờ 30: Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–        18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế. Chủ sự: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kính mời Cộng đoàn dân Chúa đến hiệp thông cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Dòng Chúa Cứu Thế trong các giờ hành hương, và Thánh lễ trong tuần Tam nhật mừng lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Văn Phòng Giáo xứ

18/06/2017

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới