Thiếu Nhi Xứ Đoàn Kitô Vua - Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Thứ Hai, 27-05-2019 | 23:07:13

Vào lúc 15g00 Chúa Nhật 26/05/2019 Thiếu Nhi Xứ Đoàn Kitô Vua – Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ….

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook