Thiệp mời: THÁNH LỄ TRAO SỨ VỤ PHÓ TẾ Thầy Antôn Nguyễn Văn Nam CSsR tại TT Thánh Mẫu La Vang, TGP Melbourne. Australia

Thứ Sáu, 20-11-2020 | 09:27:01

THÁNH LỄ TRAO SỨ VỤ PHÓ TẾ

Trong tâm tình Tạ ơn Chúa: Dòng Chúa Cứu Thế Hân Hoan Báo tin:

Thầy Antôn Nguyễn Văn Nam CSsR: Khấn Dòng ngày 1 tháng 7 năm 2013 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn VN. Hiện đang theo học tại Melbourne, Australia, sẽ được trao tác vụ Phó Tế tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Tổng Giáo Phận Melbourne ngày 13/12/2020:

Thánh lễ trao tác vụ Phó Tế cho Thầy được cử hành vào lúc 15h00 ngày 13/12 (tức 11h00 trưa theo giờ Việt Nam) tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Tổng Giáo Phận Melbourne, do Đức cha Paul Bird CSsR, Giáo Phận Ballarat, nguyên. Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu.

Kính xin công đoàn hiệp thông cầu nguyện cho Thầy luôn trung tín, nhiệt thành với ơn gọi và sứ vụ Thiên Chúa trao ban.

VP/ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: 20/11/2020

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới