Thiệp Mời tham dự Thánh Lễ Tuyên Khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2019

Thứ Hai, 01-07-2019 | 22:01:00

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Thiệp Mời tham dự Thánh Lễ Tuyên Khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2019

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới