Thi hài Cha Đaminh về tới Trung tâm Truyền Giáo Plei Chuet, DCCT Tây Nguyên

Chúa Nhật, 25-06-2017 | 21:46:57

Vội vã đi vội vã trở về, bao mong mỏi bao thương nhớ một người anh em tu sĩ linh mục DCCT, sáng nắng chiều mưa rong ruổi trên những nẻo đường gió bụi dâng lễ cho anh em mình tại các buôn làng, giờ đây được những người anh em ấy ôm vào lòng, dâng lên Chúa khi cuộc đời ngả bóng chiều hôm vào đêm an nghỉ cùng Đấng Phục sinh.

Đoàn người đưa tiễn lại tiếp tục lên đường từ Giáo xứ Vinh Đức (Gp Buôn Mê Thuột) sau khi dâng Thánh lễ xong. Trung tâm Truyền giáo Plei Chuet mặt trời tỏa sáng trong cơn mưa nhẹ cũng đã đến 6g45 sáng, người anh em tu sĩ, xưa một thân mình đi đi về về, giờ nằm đây để anh em mình đưa tiễn vào Cung Thánh trong lời ca hoan với cồng chiêng nhịp nhàng.

Một đời âm thầm phục vụ quên mình giờ nằm giữa tiếng âm vang tri khắc ân tình khác hẳn cái ước mơ, đâu cần chi tiếng tri ân của nhân trần, nhưng cứ như ý Chúa muốn để người được nghe Tin mừng giờ đây chiêm ngắm một cuộc đời với đức tin sôi sục ngọn lửa truyền giáo đang trở nên nhân chứng của Tin mừng Cứu độ đang ở giữa họ vậy.

19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (1) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (2) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (3) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (4)

Những cơn mưa rào còn đang tuôn rơi, thì đoàn di quan dần tiến vào anh chị em Jarai đã quy tụ đông đảo để đón Ama của mình trở về 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (5) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (6) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (7) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (8)

này Ama Niệm trở về với Thân xác nằm trong một cỗ quan…

19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (9) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (10) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (11)

Những tiên Cồng chinh hòa vào tiếng lòng là những dòng nước mắt tuôn rơi khi di quan tiến vào 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (12) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (13) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (14) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (15)

Cộng đoàn Tây Nguyên từ đây vắng bóng một người anh em công đồng dân Chúa Jarai vắng một Ama, với nghi thức tiếp nhận thân xác người anh em trở về cộng đoàn DCCT tây nguyên 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (16) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (17) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (18) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (19) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (20) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (21) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (22) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (23) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (24) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (25) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (26) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (27) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (28) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (29) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (30) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (31) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (32) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (33) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (34) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (35) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (36) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (37) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (38) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (39) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (40)

Cộng Đoàn DCCT Tây Nguyên và tất cae quý Cha hiện diện, quý Cha dâng thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho Cha Đaminh19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (41) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (42)

19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (66) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (43) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (44) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (45) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (46) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (47) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (48) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (49) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (50) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (51) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (52) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (53) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (54) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (55) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (56) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (57) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (58) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (59) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (60) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (61) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (62) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (63) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (64) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (65)  19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (67) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (68) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (69) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (70) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (71) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (72) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (73) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (74) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (75) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (76) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (77) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (78) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (79) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (80) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (81) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (82) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (83) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (84) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (85) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (86) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (87) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (88) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (89) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (90) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (91) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (92) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (93) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (94) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (95) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (96) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (97) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (98)

Quý Souer Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân – Plei Chuet19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (99) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (100)

Thánh Lễ do Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, Cha Giuse Ngô Văn Kha, Cha Vicentê Vũ văn Bằng19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (101) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (102) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (103) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (104) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (105) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (106) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (107) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (108) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (109) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (110) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (111) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (112) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (113) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (114) 19-06-2017 Ve Toi Plei Chuets (115)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới