Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo (Hilaire) DCCT đã về với Chúa

Thứ Tư, 22-05-2019 | 11:16:36

Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo, C.Ss.R., một tu sĩ thừa sai cao niên và thánh thiện thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, vừa được Chúa gọi về sáng nay.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới