Thánh lễ Vong Chúa Giáng Sinh: Dành cho Thiếu nhi GX ĐMHCG

Thứ Tư, 25-12-2019 | 01:32:26

“Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại:

Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa.” (Lc 2, 10-11)

Sau thánh lễ vọng lúc 17h30 vào lúc 18h45 bắt đầu giờ canh thức và thánh lễ dành cho Thiếu nhi Xứ Đoàn Kitô Vua Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Gúp.

Cha linh hướng Xứ Đoàn Giuse Nguyễn Quốc Toản chủ tế. giảng trong Thánh lễ cha Phao lô Lưu Quang Bảo Vinh, cùng đồng tế có cha Tôma Trần Quốc Hùng, Cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm cha Tôma Trương Đình Sơn, cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuân cùng đông đảo các em thiếu nhi cũng như anh chị huynh trưởng và toàn thể cộng đoàn dân Chúa quy tụ về kín trong ngoài Nhà Thờ và sân Nhà Dòng…

Cha giảng mòi gọi các em thiếu nhi và cộng đoànhảy nở nụ cười thật tươi vì Chúa Đã Đến, Người là niềm vui trọng đại cho toàn thể nhân loại và cách riêng của mỗi người chúng ta…

 

 

Photo Đức Tín GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới