Thánh Lễ Truyền Tin: Bổn mạng xóm Giáo 5 - Khai mạc Tĩnh Tâm người lớn tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Sáu, 26-03-2021 | 11:50:26

Ngày 25 tháng 3: LỄ TRUYỀN TIN, lễ trọng. Thánh lễ 18g30: Khai mạc kỳ tĩnh tâm thứ hai của Mùa Chay 2021 dành cho người lớn và cũng là Thánh lễ Mừng Bổn mạng Xóm Giáo 5 Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trong tâm tình Tạ ơn Chúa, cùng với Giáo xứ và tất cả những ai thường xuyên đến, hiện diện và hiệp thông, tham dự các nghi thức Phụng Vụ, Thánh lễ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT, đã kết thúc kỳ Tinh Tâm ành cho thiếu nhi và hôm nay: Khai Mạc kỳ Tĩnh Tâm thứ II của Mùa Chay’dành cho người lớn’ và cũng là ngày 25/03 lễ trọng “LỄ TRUYỀN TIN” bổn mạng cộng đoàn Dân Chúa Xóm Giáo 5.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho Giáo Xứ, quý cha, cha giảng Tĩnh Tâm và cộng đoàn Dân Chúa hiện diện tham dự, cách riêng Xóm Giáo 5 được đầy tràn ơn thánh, đón Mừng Màu Nhiệm Phục Sinh của Con Thiên Chúa sốt sắng…

 

Photo Đức Tín GXĐMHCG

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới