Hình ảnh Thánh Lễ Tối Thứ Năm Tuần Thánh tại DCCT Sài Gòn

Thứ Năm, 24-03-2016 | 22:43:57

Một số hình ảnh Thánh lễ – Đêm Thứ Năm Thánh 24/3/2016 – Đền ĐMHCG Sài Gòn

1603241

1603242

1603243

1603244

1603245

1603246

1603247

1603248

1603249

16032410

16032412

16032413

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới