Trực tiếp Thánh lễ Tiệc Ly - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 20g 00

Thứ Năm, 13-04-2017 | 17:45:44

Trực tiếp Thánh lễ Tiệc Ly– Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 20g 00 13/04/2017

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới