Thánh lễ Tiệc Ly dành cho Thiếu Nhi Xứ Đoàn Kitô Vua - 18g00 ngày 01/04/2021

Thứ Sáu, 02-04-2021 | 09:44:25

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 18g00 ngày 01/04/2021

Thánh lễ Tiệc Ly dành cho Thiếu Nhi Xứ Đoàn Kitô Vua

 
 
Photo Đức Tín GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới