Thánh lễ tiệc ly dành cho thiếu nhi - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Sáu, 19-04-2019 | 11:08:00

“Đây chính là Mình Thầy hiến tế vì anh em. Đây là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới. Mỗi khi ăn và uống,anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy.” (1 Cr 11, 24-25)

Vào lúc 18g00 cha linh hướng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sài gòn chủ tế Thánh lễ Tiệc Ly dành cho thiếu nhi. cùng đồng tế có quý Cha thuộc Cộng Đoàn Tỉnh và quý Cha Nhà Sài Gòn và có cha phó giám tỉnh Đaminh Nguyên Đức Thông, ngài hiên diện và chia sẻ Lời Chúa cho cộng đoàn… Đông đảo quý ông bà anh chị em khắp nơi vêf hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn …

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook