Thánh lễ Thứ Hai Tuần V Mùa Chay - 18h00 ngày 30/03/2020

Thứ Hai, 30-03-2020 | 11:30:10

Thánh lễ 18h00 ngày 30/03/2020

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay

 

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới