Thánh lễ: Tam nhật Mừng Kính THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUER - Ngày thứ I

Thứ Sáu, 12-03-2021 | 20:59:16

THÁNH LỄ

Tam nhật Mừng Kính THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUER

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Ngày thứ I: 12/03/2021_Thứ Sáu Tuần III – Mùa Chay

Chủ đề: Ơn gọi của Thánh Clêmentê

– 17g30: Giờ cầu nguyện với Thánh Clêmentê.

– 18g00: Thánh lễ đồng tế. Cha giảng: Gioan B. Nguyễn Thanh Bích.

(Phụng vụ Thánh lễ Thứ sáu Tuần 3 Mùa Chay).

 
Photo: Đức Tín Gx ĐMHCG
 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới