Thanh lễ tạ ơn của 93 anh chị Dự Tòng được lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo - Gx ĐMHCG

Thứ Ba, 17-12-2019 | 21:28:57

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng ngày 15/12/2019: Tại lầu Anphongsô Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế – Gx Đức Mẹ Hằng Cứu: Thánh lễ tạ ơn  của 93 anh chị Dự Tòng kết thúc khóa Giáo Lý Dự Tòng được lãnh nhận các Bí Tinh Khai Tâm Kitô Giáo.

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho quý anh chị và gia đình được tràn đầy niềm vui hạnh phúc và nhất là luân vững mạnh trong Niềm TIn, Cậy, Mến vào Thiên Chúa. Đấng mà các anh chị hôm nay lãnh nhận…

Photo: Đức Tin – GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới