Thánh lễ phát thưởng cho 383 em Thiếu Nhi Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Chúa Nhật 20/09/2020

Thứ Bảy, 26-09-2020 | 15:48:15

Vào lúc 15g00, thánh lễ Chúa nhật 25 thường niên, thánh lễ phát thưởng 383 em, gồm 110 em xuất sắc – giỏi giáo lý và 275 em giỏi văn hóa cấp 1, cấp 2 và cấp 3.
Đức Tín TT_GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới