Thánh lễ Mừng kính Thánh Giêrađô Tu sĩ CSsR – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 16/10/2018

Thứ Ba, 16-10-2018 | 20:38:59

“Thánh Giêrađô – Vị Thánh của Niềm Vui Thánh Thiện”

17g 30: Hành Hương kínhThánh Giêrađô

  • Hướng dẫn: Quý Thầy Học Viện

18g 00: Thánh lễ đồng tế Mừng Kính Thánh Giêrađô

  • Chủ tế: Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích
  • Giảng lễ: Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới