Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giêrađô Majella Tu sĩ CSsR - tại Sài Gòn và Thái Hà Hà Nội

Thứ Hai, 16-10-2017 | 17:21:48

Ngày 16/10/2017: Thánh lễ mừng kính trọng thể: Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giêrađô Majella Tu sĩ CSsR

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh GiêrađôHướng dẫn cầu nguyện: Cha Phaolô Ngô Văn Phi

18g00: Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các thai phụ: Đề tài:“Thánh Giêrađô, dẫn đưa tội nhân hòa giải với Thiên Chúa.”

Chủ tế: Cha Bề trên Nhà Sàigòn Tôma Trần Quốc Hùng :Giảng lễ: Cha G.B Nguyễn Minh Phương

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà

Chủ tế: Đức Hồng Y Phêrô: Nguyễn Văn Nhơn_Tổng Giám Mục Hà Nội

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới