Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 17g 30 ngày 27/06/2018

Thứ Năm, 28-06-2018 | 13:30:29

Hôn nay ngày 27/06/2018 lê Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Truyền thông  Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban đầy tràn ơn Chúa cho quý  được luôn Vui Mừng, Hạnh Phúc và Bình An trong Ơn Thánh Của Người…

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới