Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Hội Gia Trưởng Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 30/04/2021

Thứ Năm, 06-05-2021 | 01:20:34

Vào lúc 18g00 ngày 30/04/2021 cha Bề trên, Chánh xứ chủ tế Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Hội Gia Trưởng Giáo Xứ, cùng đồng tế có quý cha phó xứ và đông đảo quý ông anh cà cộng đoàn dân Chúa cùng về hiệp dâng Thánh Lễ Tạ ơn Chúa mừng lễ Thánh Giuse Thợ.

Trong tâm tình tạ ơn Chúa quý gia Trưởng trong Giáo Xứ, trước Thánh lễ có cuộc rước kiệu Thánh Giuse Thợ, bổn mạng Hội Gia Trưởng Giáo Xứ tiến vào hiệp dâng thánh lễ một các long trong. Cha phó xứ Giuse Nguyễn Hồng Phước lính hướng các hội đoàn đa chia sẻ Lòi Chúa. và mòi gọi các gia trưởng trong và cộng đoàn tham dự hãy noi ngương Thánh Giuse Người Cha lao động mậu mực…
Sau Thánh lễ đại diện giớ gia trưởng đại diện dâng lòi Tạ Ơn Chúa và cám ơn quý cha và tất cả cộng đoàn tham dự…

Tạ ơn Chúa, nguyện xin chúa cho hết mọi người cha biết noi gương Thánh Cả Giuse sống trung thành với ơn Chúa và luôn là cột trụ vững chắc cho gia đình….

Photo Đức Tin GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới