Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn thứ tư đầu tháng 02/2020

Thứ Tư, 05-02-2020 | 22:18:03

Chiều nay vào lúc 15g00 ngày 05/02/2020 thứ tư đầu tháng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn quy tụ về Đền Đức Mẹ DCCT cùng làm giờ Hành Hương Kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện Tạ ơn Chúa…

Photo: Đức Tín GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới