Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đầu tháng 01/2020

Thứ Bảy, 04-01-2020 | 23:08:06

Vào lúc 15h30 chiều ngày thứ Tư đầu mỗi tháng, tại Đền Đức Mẹ có Thánh lễ dành riêng cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Photo: Đức Tin – GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới