Thánh lễ Học Viện Thánh Anphongsô Họp Mặt Ân Nhân_Thân Nhân tai Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Bảy, 01-09-2018 | 10:49:27

Hằng năm vào ngày 01/09 Học Viện Thánh Anphongsô tổ chức buổi Họp Mặt quý Ân Nhân Thân Nhân và các bạn hữu tai Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới