Thánh lễ Gx Đức Mẹ HCG cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo CSsR

Thứ Sáu, 24-05-2019 | 00:12:45

Hôm nay vào lúc 17g00 Cha Bề trên chánh xứ cùng quý cha trong ban quản xứ cùng quý ông bà anh chị em đai diện Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng cha bề trên cùng quý cha cộng đoàn Vĩnh Long dâng thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho ThầyThầy Phêrô Đinh Văn Thảo. Tu sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới