Thánh lễ Đêm Giáng Sinh Thiếu Nhi 19g00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 42/12/2018

Thứ Ba, 25-12-2018 | 23:41:40

Thánh lễ Đêm Giáng Sinh Thiếu Nhi 19g00 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 42/12/2018

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook