Thánh lễ Cộng Đoàn CSsR Mai Thôn & Học Viện Thánh Anphongsô - Dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Thứ Hai, 11-06-2018 | 18:16:16

Chiều nay lúc 16g 00 Cha Bề trên, Giám Đốc Học Viện cùng quý cha, quý Thầy Học Viện Thánh Anphongsô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà, tu sĩ thừa sai CSsR sớm hưởng tôn nhan Chúa

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook