Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Thiện Ân CSsR - Gx Giuse Quân Trấn

Thứ Năm, 30-08-2018 | 11:26:16

Vào lúc 19g 00 ngày 29/08/2018 cha Bề trên chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Thành Hưng CSsR, cha Giuse Nguyễn Tấn Hùng CSsR. Hội Đồng Mục Vụ quý ông bà anh chị em Giáo xứ Quân Trấn cùng với anh chị em trong Tp Nha Trang cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Cố Giuse.

Nguyện xin Chúa sớm đón Cha Giuse vào trong tình thương của Người…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới