Thánh lễ ban Bi Tích Thêm Sức cho 113 em Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chúa Nhật, 02-09-2018 | 22:53:39

Sáng nay Thánh lễ 8g 00 Chúa Nhật XXII Thường Niên B ngày 02/09/2018 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn. Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng Giám mục Giám quản Tổng Giáo Phận Sài Gòn đến chủ tế thánh lễ tạ ơn và ban Bí Tích Thêm Sức cho 113 em thiếu nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua….

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới