Thánh lễ An táng cha Giuse Phan Đức Hiệp C.Ss.R

Thứ Hai, 29-07-2019 | 19:01:25

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)

Sáng nay tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sài gòn. vào lúc 6g00 cha Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế Thánh lễ An táng cha Giuse Phan Đức Hiệp. cùng đồng tế và giảng lễ cha phó Giám tỉnh quý cha trong tỉnh Dòng, quý cha trong linh tộc hoặc huyết tộc và đông đảo quý tu sĩ nam nữ và anh chị em đã quy tụ về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho người cha Cha Giuse mà Chúa đã thương gọi về với Ngài…

Mở đầu thánh lễ, cha giám tỉnh mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cha Giuse: “Anh chị em thân mến, hôm nay thánh lễ an táng, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cầu nguyện cho cha Giuse Phan Đức Hiệp, ngài đã sống 70 năm trên dương gian này và trong suất 70 năm qua biết bao nhiêu thằng trầm và nhất là những biến cố trong xã hội và cả những biến cố trong Nhà Dòng. Ngài đã sống trung tín với ơn gọi và trung tín với sứ mạng của Chúa trao phó cho nhà Dòng, và hôm nay Chúa đã gọi cha Giuse về với Ngài, để cho ngài nghỉ ngơi bên Chúa.

Chúng ta hiệp lời tạ ơn cùng với cha Giuse cầu nguyện, cùng với tất cả những ai đã cộng tác và hiệp thông với ngài trong sứ mạng của Nhà Dòng. và chúng ta cũng xin Chúa thương xót thứ tha tất cả những lỗi lầm của ngài để cha Giuse hôn nay được Chúa đưa về bên Chúa hưởng hạnh phúc trước nhan thánh Chúa”

 

Quang Trọng

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook