Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR - 06g 00_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

Thứ Ba, 18-09-2018 | 04:05:12

Vào lúc 06g 00 thứ ba ngày 18/09/2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Cha Phó Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ chủ tế Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Cha Antôn Phạm Văn Nam, C.Ss.R: Sinh ngày: 10.09.1925 tại Thượng Đồng, Bình Lục, Hà Nam

Khấn Lần đầu: 15/09/1950, Lãnh sứ vụ Linh mục: 08/09/1955

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 19h 00 thứ Bảy ngày 15/09/2018, tại Nhà hưu của Tỉnh DCCT Việt Nam, sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm sống lời khấn Dòng và 63 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho cha Antôn được sớm hưởng Tôn Nhan Chúa.

Bài giảng thánh lễ: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Hưng CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới