Thánh lễ An Táng Bà Cố Maria Thân Mẫu Cha Trần Minh Quang & Cha Trần Minh Chính CSsR

Thứ Tư, 15-08-2018 | 00:51:25

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Vào lúc 8g 30 sáng ngày 14/8/2018 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Dốc Mơ, Giáo Hạt Gia Kiêm, Giáo Phận Xuân Lộc Thánh lễ An Táng Bà Cố Maria Thân Mẫu Cha GiuseTrần Minh Quang & Cha Giuse Trần Minh Chính CSsR

BÀ CỐ: Maria NGUYN THỊ LÁNG (Miễn) Sinh năm 1941

Đã được Chúa gi v vào lúc 6h15, ngày 08 tháng 08 năm 2018. Hưởng thọ 77 tuổi.

Linh cữu quàn tại tư gia 3/3 Dốc Mơ 2, Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai.

Thuộc giáo xứ Dốc Mơ, Giáo hạt Gia Kiệm, Giáo Phận Xuân Lộc.

 Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook