Thánh lễ An táng Bà cố Maria thân mẫu cha Phêrô Phạm Đức Thanh CSsR

Thứ Sáu, 07-02-2020 | 18:27:25

Sáng nay thứ Sáu ngày 07/02/2020 vào lúc 9g 00, tại Nhà thờ Giáo xứ Nam Thái TGP Sài Gòn, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai Giám mục, Giáo phận Vĩnh Long về chủ tế Thánh lễ An táng Bà cố Maria Phạm Thị Loan, thân mẫu cha Phêrô Phạm Đức Thanh DCCT đang mục vụ tại CĐ Mỹ Thuân GP Vĩnh Long). Cùng đồng tế có đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em tín hữu khắp nơi cùng về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, câu nguyện cho Bà cố Maria.

Nguyện xin Chúa giàu lòng xót thương sớm đón Bà cỗ Maria vào hưởng vinh quang Nước Trời.

 

Photo Đức Tín – GX ĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới