Thánh lễ An táng Bà cố Maria thân mẫu Cha Antôn Đinh Bá Cẩn CSsR

Thứ Tư, 18-10-2017 | 17:49:52

Sáng nay ngày 18/10/2017 vào lúc 9g 00′ tại Giáo xứ Vinh Châu Gp Bà Rịa. Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, giám quản tông tòa GP Phan Thiết chủ tế Thánh lễ An táng Bà Cố Maria Đinh Thị Đóa. Thân Mẫu Cha Antôn Đinh Bá Cẩn CSsR cùng đồng tế với Đức Cha Tôma có Cha Tổng Đại Diện Gp Phan Thiết, Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện đại diện Cha Giám Tỉnh, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng quý Cha trong tỉnh Dòng, quý Cha hai Giáo Phận: Phan Thiết và Giáo Phận Bà Rịa, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo quý ông bà anh chị em Giáo Xứ Vinh Châu, Giáo Xứ Gioan Phaolô II Gp Phan Thiết nơi ‘Cha Antôn đang phục vụ’, quý ân thân và Gia Tộc, quê hương Nghi Lộc… cùng về hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cầu nguyền cho linh hồn Maria sớm về ánh sáng tôn nhan Chúa

Cha đại diện Cha Giám Tỉnh cùng quý Cha viếng linh cữu bà cố Maria

          

Cha phó xứ công bố thư phân ưu của Giáo Phận Bà Rịa

Đức Cha Tôma chia sẻ Tin Mừng

Phụng vụ Thánh Thể

 

Cha tổng đại diện Gp Phan Thiết Phân ưu với Cha Antôn và gia quyến…

Đại diện tang quyến cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn hiện diện…

   

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới