Thánh lễ 6g30 Mồng Hai Tết Canh Tý “Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ" và Mừng Thọ cho quý ông bà trong Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Tư, 29-01-2020 | 01:07:50

Vào lúc 6g 30 ngày Mồng Hai Tết Canh Tý Thánh lễ đồng tế tại lễ đài Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: “Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ” và Mừng Thọ cho quý ông bà trong Giáo xứ…

Photo Ctv GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới