Thánh lễ 20g 00 Chúa Nhật 18 Thường Niên - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chúa Nhật, 05-08-2018 | 19:04:59

“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6, 35)

Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên B (Ga 6, 24 – 35) ngày 05/08/2018:

Bài giảng Thánh lễ 20g 00  Xa Quê: Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới