Thánh lễ 20g 00 Chúa Nhật 17 Thường Niên - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chúa Nhật, 29-07-2018 | 19:48:34

Tin Mừng Chúa nhật 17 Thường Niên B ( Ga 6, 1-15) 22/07/2018 “Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý” (Ga 6, 11)

Bài giảng thánh lễ 8g 00 Chúa Nhật 17 Thường Niên B: Lm  CSsR

*******

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới