Thánh lễ 15g 00 Cộng Đoàn Tỉnh Dòng CSsR - Dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà tu sĩ thừa sai CSsR

Thứ Hai, 11-06-2018 | 17:36:40

Vào lúc 15g 00 Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà tu sĩ thừa sai CSsR.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ ngoài Cha giám Tỉnh, quý Cha cộng đoàn Tỉnh Dòng còn có quý Cha Michen Nguyễn Be CĐ Tây Nguyên, Cha Giuse Nguyễn Quốc Toản Sài Gòn, Cha Vicente Bùi Thanh Quang CĐ Nà Phặc…

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới