Thánh lễ 14g 30 thứ bảy đầu tháng cầu nguyện cho ân nhân, thân nhân của Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Bảy, 03-08-2019 | 22:28:44

“Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của Người.” (Tv 102, 2)

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trong tâm tình Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và cám ơn những quý vị ân nhân, thân nhân… đã vì tình yêu Chúa hi sinh vật chất cũng như tinh thần, cộng tác vào công việc nuôi dưỡng và đào tạo ơn gọi tu sĩ, linh mục, cũng như đóng góp xây dựng Tỉnh Dòng… Vì những nghĩa cue cao đẹp đó Tỉnh Dòng dành riêng Thánh lễ 14g30 thứ bảy đầu tháng để cầu nguyện cho quý vị ân nhân và thân nhân của Tỉnh Dòng, người còn sống cũng như người đã qua đời…

Nguyện xin Chúa nhời lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và các Thánh ban hồng phúc cho tất cả quý vị là ân nhân và thân nhân của Tỉnh Dòng…

Đức Tín

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới