Thánh lễ 13/11/2019 Mừng Đúc Mẹ hiện ra tại Fatima

Thứ Tư, 13-11-2019 | 23:46:14

12g00 ngày 13/11/2019 Thánh lễ Mừng Kỷ Niệm Đúc Mẹ hiện ra tại Fatima tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook