Thần khí Đức Kitô - Thần khí Cầu Nguyện: Sống theo Thần khí (tiếp theo)

Thứ Tư, 12-07-2017 | 23:49:38

Cầu nguyện là một hình thức diễn tả niềm hy vọng và sự hiện diện của Thần khí.

 • Cầu nguyện: trong các thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh, khi Hội Thánh đầy đoàn sủng Thần khí là một nét đặc trưng của Hội Thánh và của tín hữu.
 • Kitô hữu được chú ý vì chăm chuyên cầu nguyện.
 • Hôi Thánh lãnh tên gọi minh là Hội Thánh (Ecclesia) trong các buổi hội cầu nguyện (1 C 11, 18).
 • Tại sao Kitô hữu cầu nguyện ?
  • Vì có sự hiện diện của Thần khí trong lòng họ. Chính sự hiên diện này đã là sự cầu nguyện, vì ý muốn của Thần khí là tìm sự hiệp thông, mà cầu nguyện cũng là tìm sự hiệp thông.
  • Vì có Thần khí là như thánh Phaolô cảm thấy, có một niềm khát vọng (Rm 8, 6-27) một bản năng cầu nguyện, một tiếng rên siết (Rm 8, 26). Thần khí là tiếng gọi liên lỉ, hóa thành lời cầu khẩn không ngơi nghỉ: “cầu nguyên không ngơi” (1 Th 5, 17) là đặc điểm của cuôc sống do Thần khí điều động.
 • Khi cầu nguyện, Kitô hữu đồng tình với sự hiện diện của Thần khí trong lòng mình. Có ơn huệ là Thần khí rồi, tự nhiên người ta lại tìm ơn huệ ấy thêm. Tất cả những gì là cầu nguyện, chúc tụng, phượng tự sống (Rm l2, l. 1p 2, 5) đều mang Thần khí tính.
 • Thần khí là ơn cầu nguyên, đồng thời cũng là chính sự nhâm lời:
 • Ngài là ơm huệ cánh chung nên Ngài mở lòng con người cho ơn huệ ấy, thôi thúc con người xin Cha và được Cha nhậm lời (Lc 11, 13).
 • Vậy Thần khí làm cho ta cầu nguyện lại cũng là ơn ta nhận khi cầu nguyện: Ngài luôn ở đầu và ở cuối.
 • Khi Kitô hữu cầu nguyện là họ đã được nhậm lời, vì cầu nguyện tức là sống dưới quyền điều động của Thần khí, là đi vào hiệp thông với Thiên Chúa, bắt đầu đi vào giao ước với Thiên Chúa và được sinh ra làm con Thiên Chúa, được vào vòng thân thuộc với Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa việc Thần khí làm ta thưa “Cha ơi” với Thiên Chúa, mà hiệp thông chính là thực tại cứu độ.
 • Trước khi ta cầu nguyện, Thiên Chúa đã ban ơn, đã yêu thương và cứu độ ta, ‘vậy chưa kịp cầu nguyện, ta đã được nhậm lời’. Khi cầu nguyện là ta ưng thuận với ơn ban ấy, do đó cầu nguyện là ta càng mở rộng ơn ban của Thiên Chúa và ta càng được bảo đảm là được cứu độ, Cho nên kẻ luôn cầu nguyện có thế an tâm mà sống, ‘vì Thần khí ban hoa quả là sự bình an và vì họ chắc chắn được cứu độ rồi’.
 • Ta ước muốn gì ? Ta nên xin gì ?
 • Có thể tín hữu còn mù mờ về ước muốn của mình, không biết phải xin gì (Rm 8, 6).
  • Nhưng Thần khí ở trong họ thì biết, tuy rằng Ngài là một bản năng sống (Rm 8, 6) Ngài diễn tả bằng những tiếng rên, chứ không nói thành lời.
  • Ta không biết xin ơn rất cao quý là ơn làm con, nhưng Thiên Chúa biết là Thần khí đang xin ơn ấy cho ta qua những tiếng rên khôn xiết để ta được hiệp thông với Chúa Con nên Trưởng tử (Rm 8, 29).
  • Thần khí ở trong ta chính là Thần khí nguyên si trong Cha và Con. Ngài là hiện thân sự cầu nguyên và nhờ Ngài, cầu nguyện là chào đời lần lần, nên những chủ vị làm con Thiên Chúa lần lần.
 • Vậy việc nên xin gì đã thành thứ yếu! Chủ yếu là phó thác, để Chúa nhậm lời theo ý Chúa về ta, để Chúa làm điều Chúa thích. Mà điều Người thích nhất chắc chắn là được làm Cha và được ban sự sống cho ta. Đức Yêsu đã xin và được nhậm lời: không phải là được khỏi chết, mà được vào sự viên mãn của cuôc sống “làm con” trong Thần khí Phục sinh (Hr 5, 7-9).
 • Thiên Chúa luôn nhậm lời và cứu vớt với tư cách là Cha sinh hạ Con cái vào sự sống đời đời.
 • Hội Thánh cầu nguyện trong cuộc Vượt qua của Đức Yêsu, lúc Đức Yêsu thành lời cầu nguyện trường kỳ được dâng lên Thiên Chúa trong Thần khí vĩnh hằng (Hr 9, 14) nên :
 • Hội Thánh luôn cầu nguyên, vì luôn sống trong cuộc Vượt qua đó.
 • Hôi Thánh được nhậm lời khi càng hiệp thông với cuộc Vượt qua, cho tới ngày cử hành lễ cưới của Chiên Con là mục tiêu hằng ngưỡng vọng: “Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin ngài ngự đến!” Ai nghe, hãy nói: “Xin Ngài ngự đến!” Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền” (Kh 22, 17).

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thần Khí Thánh của Thiên Chúa”

(Còn tiếp)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới