Tản mạn về Sự thật và Chân lý

Thứ Năm, 18-08-2016 | 18:47:35

 4 giá trị GHXHCG 2

Hai tiếng “sự thật” nghe quen tai quá, hơn bao giờ hết nó đang được nhắc đến nhiều vô kể trong xã hội hôm nay. Vì sao? Điều đơn giản ai cũng biết là vì xã hội chúng ta đang thiếu vắng “sự thật” một cách trầm trọng. 

Mở ngoặc: Vì “sự thật”, nhiều mối tương quan giữa người với người đổ vỡ; vì “sự thật”, nhiều người con ưu tú của đất nước bị sách nhiễu, bắt bớ, tù đày…! 

Vậy “ sự thật ” là gì? Hiểu theo nghĩa chữ: “ sự ” là từ chính, từ gốc và “ thật ” là từ phụ bổ nghĩa cho từ chính. Theo từ điển tiếng Việt, Sự = chuyện, việc; Thật = thực, như thực tế diễn ra. Từ đó suy ra, “sự thật ” là chuyện, việc như thực tế đã diễn ra. 

Một xã hội thiếu vắng sự thật, phải chăng trong đó, những ” chuyện ” và  ” việc ” của nó được diễn tả, giới thiệu và tuyên truyền không đúng như bản chất và thực tế đã và đang diễn ra?  

Sang khía cạnh khác, “ sự thật ” có đồng nghĩa với “ chân lý ”? 

Theo từ điển Hán Việt, Chân = thật, đúng; Lý = lẽ, quy luật. Vậy “chân lý” là lý lẽ đúng, quy luật đúng (của sự vật, sự việc). 

Nay xét, “sự thật” diễn tả những ” chuyện “, ” việc ” như thực tế diễn ra, nhưng có diễn ra theo lý lẽ đúng, quy luật đúng hay không, thì chưa chắc. Cho nên mới có sự thật buồn.    

Ví dụ: sự thật là đảng Cộng sản đang cai trị đất nước chúng ta, nhưng việc cai trị ấy có đúng lý, đúng quy luật không, có “chân lý” hay không thì lại là chuyện khác. Anh A thật thà, thường nói thật, làm thật tình, nhưng lời nói và việc làm của anh chưa chắc đã đúng lý. Nơi đây “sự thật” và “chân lý” có thể có khác biệt. 

Tiếp theo một khía cạnh khác nữa, “sự thật ” về một Con Người. 

Trong phiên tòa xử án Chúa Giêsu, quan Philatô hỏi Người: Sự thật là gì? Nhưng Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời câu hỏi này, nếu Chúa trả lời, chúng ta đã có một định nghĩa hoàn hảo về “ sự thật ”. Thực ra, Chúa đã gián tiếp trả lời câu hỏi này “ Tôi đến để làm chứng cho sự thật ”. Làm chứng, nghĩa là Chúa đã là hiện thân của sự thật, cuộc sống, lời nói và hành động của Ngài tại thế là câu trả lời hoàn hảo cho Philatô và tất cả mọi người. Nhưng không biết Philatô và chúng ta có hiểu…? 

Những ” chuyện “, ” việc ” diễn ra nơi Chúa qua lời nói và hành động của Ngài đều có lý đúng muôn đời. Nơi Chúa Giêsu, “ sự thật ” và “ chân lý ” trùng khớp nhau,” Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống “ (Ga 14,6). 

Mong sao cuộc sống, sự thật diễn ra trong xã hội và nơi mỗi con người luôn phù hợp với lẽ phải, với chân lý. Để mọi người không còn phải chứng kiến quá nhiều những thực tế bi đát, sự thật đau lòng đang tung hoành trước mắt chúng ta hiện nay. 

Tín Thành

Nguồn: Tập san GHXHCG số  9

Tags: , ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook