Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô Tu sĩ CSsR Ngày thứ II – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 15/10/2018

Thứ Hai, 15-10-2018 | 16:40:32

 “Thánh Giêrađô – Đấng Bảo Trợ Thánh Thiện Các Thai Phụ, Thai Nhi”

Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô Tu sĩ CSsR Ngày thứ II

17g30:    Hành Hương kính Thánh Giêrađô.

* Hướng dẫn: Quý Thầy Học Viện

18g00:    Thánh lễ đồng tế

* Chủ tế:    Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông

* Giảng lễ: Cha Antôn Lê Ngọc Thanh

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới