Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày thứ I

Thứ Bảy, 13-10-2018 | 23:58:30

THỨ BẢY, NGÀY 13/10/2018: KHAI MẠC TAM NHẬT
 
– 16g00: Hành Hương kính Thánh Giêrađô
 
Hướng dẫn: Quý Thầy Học Viện
 
– 16g30: Thánh lễ đồng tế: Đề tài: “Đức Maria mẫu gương Thánh Thiện cho Giêrađô”
 
* Chủ tế: Cha Bề trên Nhà Sài gòn Tôma Trần Quốc Hùng
 
* Giảng lễ: Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới