Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer ngày thứ II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14/03/2018

Thứ Tư, 14-03-2018 | 17:30:48

Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer ngày thứ II

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14/03/2018

17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê –Hướng dẫn: Cha G.B Lê Thanh Hải
– 18g00: Thánh lễ đồng tế – Đề tài: Thánh Clêmentê, với những công việc mục vụ cho những con người cần sự trợ giúp thiêng liêng”.
Chủ tế: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện
 
Giảng lễ: Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng
 
  
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook