Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer II - Đền Đức Mẹ HCG 14/03/2019

Thứ Sáu, 15-03-2019 | 03:17:17

“Tôi chính là Mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).

 

  • 17g30:Cầu nguyện với Thánh Clêmentê: Hướng dẫn : Cha G.B Lê Thanh Hải
  • 18g00:Thánh lễ đồng tế – Đề tài: “Thánh Clêmentê nên thánh trong sự dấn thân không mệt mỏi vì sứ vụ”.

  • Chủ tế: Cha Bề trên Nhà Sài Gòn Tôma Trần Quốc Hùng

  • Giảng lễ: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook