Tam nhật Mừng lễ Thánh Anphongsô Maria Liguori - Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế II

Thứ Ba, 31-07-2018 | 16:43:08

“Chúa đã chọn chúng ta, để chúng nên thánh” (Ep 1, 4)

Thánh Anphongsô Maria Liguori – Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế – Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh

(1696 – 1787)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 31/07/2018

NGÀY 31/ 07 / 2018: Thứ Hai tuần 17 Thương Niên

– 17g30: Cầu nguyện cùng với Thánh Anphongsô – Hướng dẫn: Quý Thầy Học Viện

– 18g00Thánh lễ đồng tế với chủ đề: ““Thánh Anphongsô vị Tôn sư chỉ đường nên Thánh”

Chủ tế Thánh lễ: Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh CSsR

Giảng lễ: Cha Giuse Nguyễn Văn Vượng CSsR

Đọc 1 bài đọcGiáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Phụng ca + đáp ca: Ca đoàn giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới