Tam Nhật Mừng lễ Thánh Anphongsô - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo Xứ Thái Hà

Thứ Hai, 30-07-2018 | 15:04:26

Tam Nhật Mừng lễ Thánh Anphongsô Maria Liguori – Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế – Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh
(1696 – 1787)
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Hà Nội – Giáo Xứ Thái Hà
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới